Politika privatnosti

Politika privatnosti i zaštite podataka kompanije Portative Trade DOO

Uvod

Kompanija Portative Trade DOO ceni Vašu privatnost. Bez obzira na to da li ste u kontaktu s nama kao kupac, korisnik, javni predstavnik ili nešto drugo.

Imate pravo na zaštitu ličnih podataka, uključujući ime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu i druge podatke poput IP adrese i geo lokacije.

U ovoj Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka Portative Trade DOO („Ova politika“), detaljno se opisuje kako prikupljamo Vaše lične podatke, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim delimo Vaše podatke i kako ih štitimo.

Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru naših različitih usluga, aplikacija, veb sajtova, portala, internet promocija, marketing akcija, sponzorskih platformi na društvenim medijima i sl. koje pružamo ili upravljamo mi ili treće strane u naše ime.

Ova politika sadrži opće pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web stranice, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorske platforme na društvenim medijima i sl., koje nudi Portative Trade DOO ili kojima upravlja treća strana u ime Portative Trade DOO, ova politika može biti dopunjena posebnim, odvojenim obavijestima o zaštiti privatnosti.

Ova politika se odnosi na sve Vaše lične informacije koje prikuplja Portative Trade DOO, Ratka Mitrovića 152, Čukarica, Beograd, kao i njegovi ovlašćeni prodavci, rešavatelji reklamacija itd., koji su zajedno navedeni kao "Portative Trade", "mi", "nas" i "naš".

Na kraju ove politike moći ćete da pronađete definicije ključnih pojmova koji se koriste u njoj (npr. lične informacije, obrada, obrađivač podataka, itd.).

Koja je organizacija odgovorna za obradu vaših ličnih podataka?

Odgovorna organizacija:

Portative Trade DOO, Ratka Mitrovića 152, Čukarica, Beograd

Kome se možete obratiti za pitanja ili zahteve vezane za lične podatke?

Imenovali smo kontakt osobu koja će odgovarati na vaša pitanja ili zahteve vezane za ovu politiku privatnosti, vaše lične podatke i njihovu obradu. Ukoliko imate pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa ovom politikom ili želite ostvariti svoja prava vezana za lične podatke, možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

 • email: sales@naipocare.rs
 • Portative Trade DOO, Ratk7a Mitrovića 152, Čukarica, 11030, Beograd, sa napomenom "Kontakt osoba za zaštitu ličnih podataka"

Osnovna pravila

Cenimo poverenje koje nam poklanjate tako što nam dajete vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna pravila kojima se Portative Trade pridržava pri obradi ličnih podataka su sledeća:

 1. Zakonitost: Lične podatke ćemo prikupljati na pošten, zakonit i transparentan način.
 2. Minimizacija: Prikupljanje ličnih podataka ćemo ograničiti na one koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni.
 3. Ograničenje svrhe: Lične podatke ćemo prikupljati samo za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.
 4. Tačnost: Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.
 5. Sigurnost: Sprovodićemo tehničke i organizacione mere kako bi zaštitili lične podatke i sprečili bilo kakav neovlašćeni pristup ili korišćenje.
 6. Pristup i ispravka: Poštovaćemo vaša prava na pristup, ispravku i brisanje ličnih podataka.
 7. Ograničenje čuvanja: Lični podaci će biti čuvani u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhu u koju su prikupljeni.
 8. Zaštita pri međunarodnom prenosu: Osiguraćemo da lični podaci koji se prenose u druge zemlje budu zaštićeni u skladu sa zakonima.
 9. Zaštita pri posredovanju trećim osobama: Osiguraćemo da lični podaci koje prosleđujemo trećim osobama budu zaštićeni u skladu sa zakonima i ugovornim merama.
 10. Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Šaljući reklamne materijale i postavljajući kolačiće, moraće da se poštuju važeći zakoni.

Obrađivanje vaših ličnih podataka: Koje informacije prikupljamo i na osnovu kojeg zakonskog akta

Uvek ćete biti jasno informisani o tome koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz posebno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u neke od naših usluga.

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka, možemo obrađivati vaše lične podatke ako:

 • ste dali saglasnost za obradu podataka za određene svrhe (kako je opisano u obaveštenju o zaštiti privatnosti vezanom za tu obradu). U bilo kojem trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga;
 • obrada vaših ličnih podataka je neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste ugovorna strana;
 • obrada se vrši u skladu sa legitimnim interesima, npr. Portative Trade može obrađivati određene lične podatke kako bi sprečio zloupotrebu i prevare, proverio prava u okviru garancije i da bi proverio vaše zadovoljstvo njegovim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima ćemo vas obavestiti u obaveštenju o zaštiti privatnosti vezanom za tu obradu;
 • obrada je neophodna za ispunjenje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine (plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, povraćaja proizvoda kupljenih na daljinu, servisiranja, ostvarivanja drugih prava potrošača u vezi sa nesaobraznošću ili garancijom.

Za šta obrađujemo Vaše lične podatke

Lične podatke obrađujemo samo u određene, jasno potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih koristiti na način koji nije u skladu sa tim ciljevima.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Bitno nam je da su Vaši podaci uvijek točni i ažurirani. Obavijestite nas o svim promjenama ili pogreškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako da nas kontaktirate putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Utvrdit ćemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristupanje vašim osobnim podacima

Imate pravo pristupa vašim osobnim podacima koje obrađujemo i ako su vaši osobni podaci netačni ili nepotpuni, možete zahtevati njihovu ispravku ili brisanje.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za postizanje svrsi u kojoj ih obrađujemo, prema roku utvrđenom zakonom ili u periodu potrebnom za ispunjavanje uvetima ugovora, uključujući zahteve za jamstvom i eventualne druge zahteve.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vašeg osobnog dopuštenja čuvamo trajno, do vašeg odustajanja, osim ako je ranije već postignuta svrha u kojoj su osobni podaci prikupljeni.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA

Šta su kolačići?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Oni omogućavaju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica i poznat su po tome što naš sajt može da prepozna i zapamti važne informacije koje vam olakšavaju korišćenje sajta.

Korišćenje kolačića od strane trećih lica na sajtu https://bodyland.rs

Portative Trade može da saradjuje sa trećim licima kako bi obezbedila određene usluge na svom sajtu. Drugi oglašivači i organizacije mogu koristiti svoje kolačiće kako bi prikupile informacije o vašim aktivnostima na našem sajtu. Ove informacije se koriste za prikazivanje oglasa koji su verovatno značajni za vas, zasnovani na sadržajima koje ste gledali. Oglašivači takođe mogu koristiti ove informacije za procenu efikasnosti svojih oglasa. Portative Trade ne kontroliše kolačiće trećih lica i za onemogućavanje ili brisanje istih molimo vas da potražite više informacija na relevantnoj web stranici trećeg lica.

Korišćenje kolačića od strane Portative Trade

Portative Trade koristi tri vrste kolačića na svom sajtu: funkcionalnosti, analitike i marketinga i oglašavanja.

 1. Kolačići funkcionalnosti nam pomažu da unapredimo korisničko iskustvo, kao što je upoređivanje tehničkih karakteristika više proizvoda i čuvanje korisnikovih preferencija.
 2. Kolačići analitike se koriste za unapređivanje iskustva na Portative Trade sajtu, kao i za prikupljanje relevantnih analitičkih podataka. Takođe, koristimo ih za zabeleživanje poteškoća koje ste imali pri poseti sajtu i za procenu efektivnosti naših oglasa.
 3. Kolačići marketinga i oglašavanja pomažu Portative Trade i njegovim partnerima da vam prikažu relevantne oglase koji su zasnovani na vašim interesima koji su zasnovani na vašim aktivnostima na web sajtu i sadržajima koje ste pregledali. Ovi kolačići nam omogućavaju da personalizujemo reklame koje vidite na Portative Trade sajtu i da vam ponudimo sadržaj koji je najrelevantniji za vas.

Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

  Zaštita vaših osobnih podataka

  Provodimo tehničke i organizacijske sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili korišćenja, kao i od slučajnog gubitka ili uništenja. Te mere se provode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutačnim standardima i praksama u području zaštite podataka.

  Obradu vaših osobnih podataka poverit ćemo samo ovlaštenim osobama (trećim stranama) koje poštuju navedene tehničke i organizacijske mere za zaštitu osobnih podataka.

  Osiguranje zaštite podataka znači brige o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka.

  • Povjerljivost: Vaše osobne podatke zaštitit ćemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
  • Cjelovitost: Vaše osobne podatke zaštitit ćemo od promena neovlaštenih trećih strana.
  • Dostupnost: Pobrinut ćemo se da vašim osobnim podacima mogu pristupiti samo ovlaštene osobe kada je to potrebno.

  Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sustave za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje itd.

  Prenos osobnih podataka

  U vezi sa svrhom prikupljanja Vaših osobnih podataka, možemo ih prenijeti, otkriti ili omogućiti pristup kategorijama korisnika navedenim u nastavku, a koji obrađuju te podatke u skladu sa navedenom svrhom. Od njih tražimo da uvijek budu u skladu sa važećim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pažnju poverljivosti Vaših osobnih podataka.

  Odvojeni odnos sa prodavcima i serviserima

  Ako se u vezi s robe koju ste kupili kod nas, direktno obratite ovlaštenom serviseru ili uvozniku, ili ako im u vezi toga prenesete svoje osobne podatke, između Vas i tog uvoznika ili servisera uspostavlja se odvojeni odnos. U tom slučaju su ti ovlašteni trgovci ili serviseri obrađivači Vaših osobnih podataka. Za sva pitanja ili zahteve u vezi upotrebe Vaših osobnih podataka prikupljenih u tu svrhu od strane ovlaštenog uvoznika ili servisera obratite se direktno njima.

  Upotreba društvenih medija

  Ako se u Portative Trade alatima (internet stranica, portal ...) prijavite putem društvenih medija (npr. pomoću Vašeg Facebook naloga), Portative Trade će zabilježiti Vaše osobne podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prenosom svojih osobnih podataka koje je Portative Trade zabeležila putem svog alata. Ti društveni mediji imaju vlastite uvijete korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.

  Vaše opcije i prava

  Želimo da budemo što jasniji, pa vam nudimo mogućnost odabira načina korišćenja vaših ličnih podataka.

  Vaše opcije za način kontakta

  Raspoložive su vam razne opcije za način kontaktiranja odnosno korišćenja kanala (npr. e-mail, pošta, društvene mreže, telefon, ...). Možete ih odabrati popunjavanjem obrasca sa vašim kontakt podacima, prilagođavanjem postavki privatnosti na vašem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila prateći uputstva navedena u obaveštenju. Ukoliko ste ostavili više kontakt podataka, a niste izričito odabrali način kontaktiranja, bićete kontaktirani na uobičajeni način publikacije, u skladu sa zakonskim okvirima.

  Vaši lični podaci

  Uvek možete kontaktirati našu službu za zaštitu ličnih podataka. U određenim slučajevima, imate pravo na kopiju vaših ličnih podataka u čitljivom formatu i pravo da ih prenesete trećoj strani po vašem izboru.

  Ispravke

  Ukoliko u vašim ličnim podacima primetite grešku ili smatrate da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zahtevati popravke ili dopunu.

  Ograničavanje obrade

  Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade vaših ličnih podataka.

  Vaši prigovori

  Možete se prigovoriti obradi vaših ličnih podataka za neposredni marketing (možete nas obavestiti korišćenjem željenog kanala i frekvencijom kontaktiranja) ili prenošenju vaših ličnih podataka trećim stranama u tu svrhu. Možete povući pristanak pismenom izjavom poslanom našoj službi za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na https://bodyland.rs ili bilo kojim drugim načinom objavljenim na našem sajtu. Uklanjanje vaših ličnih podataka u potpunosti je dobrovoljno i ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon brisanja vaših ličnih podataka, Portative Trade neće moći da pruži neke od svojih usluga koje su neophodne za upotrebu ličnih podataka. Takođe, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku u skladu sa zakonom.

  Brisanje

  Takođe možete nas zamoliti da obrišemo sva vaša lična podatka, osim u određenim situacijama, kao što su potrebe za dokazivanjem transakcije ili ako je to neophodno zbog poštovanja zakonskih propisa.

  Pravne informacije

  Ove pravilike su doplata i ne dovode u pitanje zakonske propise u oblasti zaštite ličnih podataka.

  Portative Trade može promeniti ova pravila u bilo koje vreme. Možete proveriti promene ovih pravila na našoj internet stranici.