Uslovi korišćenja

Napomena: korišćenjem ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i obavezujete se da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Portative Trade DOO može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku putem promena u ovom tekstu. Savetujemo vam da redovno posetite ovu stranicu i proverite ažurne Uslove, budući da ste zakonski obavezani da ih poštujete. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti poništene eksplicitnim zakonskim akti ili izjavama koje su naglašene na drugim stranicama ovog sajta.

Korišćenje internet sajta

Svi materijali na ovom internet sajtu (dalje "Sajt") su zaštićeni autorskim pravima i bilo koje neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ako nije drugačije naznačeno na nekom drugom mestu na ovom sajtu, svi sadržaji se mogu pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za lične, nekomercijalne svrhe i u informativne svrhe, uz uslov da se sve naznake o autorskim pravima ili drugim informacijama vlasništva sačuvaju u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj sajta na bilo koji način, ni ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne ili javne svrhe. Ukoliko kršite bilo koji od ovih uslova, vaša dozvola za korišćenje sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako nije drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito ili prećutno, ne daje vam pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na sajtu.

Informacije

Sve informacije, povratne informacije ili druge vrste podataka koje date na ovom sajtu ili u kompaniji Portative Trade DOO neće se smatrati kao pouzdane ili privatne. Portative Trade DOO će biti isključivi vlasnik svih informacija koje su prikupljene na ovom sajtu ili povezane s njim. Portative Trade DOO nema nikakve obaveze u vezi s takvim informacijama i ima pravo da ih koristi bez ograničenja za bilo koju svrhu (kao što su upotreba, reprodukcija, izmena, objavljivanje, (redistribucija), javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je objavljivanje ili prenošenje na ovaj sajt ili sa njega bilo kakvih protivzakonitih, ugrožavajućih, ponižavajućih, obscenih, pornografskih ili drugih materijala koji krše zakone.

Privatnost

Portative Trade DOO ima pravo da skuplja određene lične podatke tokom pretrage nekih internet stranica na ovom Sajtu da bi zadovoljio vaše potrebe i zahteve. Svako prikupljanje tih informacija na ovim stranicama će se sprovesti u skladu sa pravilima o privatnosti na ovim internet stranicama, kao i relevantnim zakonima o zaštiti ličnih podataka.

Neki delovi ovog Sajta mogu koristiti tehnologiju "cookies" (kolačiće) za skladištenje određenih informacija na vašem računaru. Kolačići nam pružaju informacije o broju posetilaca i kada je stranica ovog Sajta bila posećena. Ova tehnologija ne prikuplja lične informacije, već ih čuva u zbirnoj formi. Ovaj proces nam pomaže da unapredimo funkcionisanje našeg Sajta.

U Politici privatnosti i zaštite ličnih podataka Portative Trade DOO detaljno se opisuje kako prikupljamo Vaše lične podatke, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim delimo Vaše podatke i kako ih štitimo.

Linkovi na druge stranice

Linkovi na stranicama Sajta koje vode na nezavisne sajtove su prikazane samo zbog vašeg zadovoljstva. Portative Trade DOO nije pregledao sadržaj ovih stranica, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo šta sa ovih stranica ili njihovog sadržaja. Stoga, Portative Trade DOO nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata odgovornost vezano za ove stranice ili bilo koje informacije, softver ili druge proizvode koji se tamo mogu naći ili rezultate koji proističu iz njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj stranici na koju vode poveznice sa našeg Sajta, to činite na svoju odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazani na ovom sajtu su prikazani “bez ikakvih garancija”. Portative Trade DOO se jasno ograničava u maksimalnom stepenu određenom zakonom, od svih direktnih, indirektnih statutarnih ili bilo kojih drugih garancija ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili prava svojine. Sadržaj predstavlja samo opšte informacije, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, te ne predstavljaju stručni savet.

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Portative Trade DOO ne garantuje tačnost, primenjivost, pouzdanost i potpunost sadržaja na ovom sajtu, kao ni neprekidno funkcioniranje, tačnost vremena, sigurnost ili odsustvo grešaka. Portative Trade DOO može u bilo koje vreme menjati sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu, bez prethodne najave. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Portative Trade DOO se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koje nisu dostupne u vašoj zemlji. Kontaktirajte Portative Trade DOO lokalnu kancelariju kako biste saznali koji proizvodi, programi ili usluge su Vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

Portative Trade DOO i njegovi dobavljači ili bilo koje treće strane navedene na ovom sajtu neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili posebnu štetu) koja proizilazi iz korišćenja ovog sajta, povezanih sajtova ili objavljenog sadržaja, bez obzira na to da li je šteta prouzrokovana garancijom, ugovorom ili drugim pravnim sredstvom ili da li je klijent bio upozoren na mogućnost takve štete. Ako korišćenje materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebu za popravkom opreme ili podataka, vi ćete snositi sve troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logoi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom sajtu su registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika u okviru Portative Trade DOO ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti te nazive, logoe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu su iskazane u dinarima, a PDV je uključen u cenu. Portative Trade DOO će učiniti sve što je u njegovoj moći da prikaže tačne informacije o proizvodima, uključujući nazive, specifikacije, fotografije i cene. Međutim, ne možemo garantovati da su sve informacije i fotografije proizvoda na ovom sajtu potpuno tačne.